2012/04/24

Lịch bảo vệ đề cương K2009, K2010, K2011 đợt 2

Phòng Đào tạo thông báo Lịch bảo vệ đề cương của các học viên khóa K2009, K2010 đợt 2 như sau:

TT Hội đồng Địa điểm Thời gian
1 Hội đồng Công nghệ môi trường Phòng Hội thảo 8h00 – 11h30 ngày 27/4/2012
2 Hội đồng Quản lý môi trường Phòng học 4 8h00 – 11h30 ngày 27/4/2012

Danh sách các học viên K2009, K2010, K 2011 bảo vệ đề cương đợt 2 tại các hội đồng như sau:I/ Hội đồng Công nghệ môi trường 
 1. Dương Thị Cẩm Nhiêng
2. Lê Thị Trầm Hương
3. Lưu Nhật Nguyên
4. Lê Phú Đông
5. Nguyễn Ngọc Thùy Lynh
6. Hoàng Đức Trung
7. Hồ Thị Thiên Kim
8. Trương Văn Thiên
9. Lê Huỳnh Bảo Quyên
10. Trần Kim Ngân
11. Trần Minh Bảo

II/ Hội đồng Quản lý môi trường 
1. Lê Vân Anh
2. Phạm Thị Thùy Anh
3. Nguyễn Thị Bích Châu
4. Phan Nhật Cường
5. Lê Thúy Hằng
6. Nguyễn Hữu Huy
7. Bùi Thị Diệu Linh
8. Nguyễn Nữ Quỳnh Loan
9. Phạm Thị Ngọc Nữ
10. Đặng Hoài Phú
11. Huỳnh Tiến Thắng
12. Lê Thu Thủy

No comments:

Post a Comment