2011/10/27

Bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện - NCS Trần Thị Vân

Dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Hoàng Thái Lan và PGS. TS. Lê Văn Trung, ngày 05/10/2011 NCS Trần Thị Vân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện tại Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh với đề tài: "Nghiên cứu biến đổi nhiệt độ đô thị dưới tác động của quá trình đô thị hóa bằng phương pháp viễn thám và GIS, trường hợp khu vực thành phố Hồ Chí Minh".
Sáng thứ tư ngày 05 tháng 10 năm 2011, Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã họp để chấm luận án cấp Viện cho NCS. Trần Thị Vân, chuyên ngành Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường, mã số: 62. 85. 15. 01 với đề tài: "Nghiên cứu biến đổi nhiệt độ đô thị dưới tác động của quá trình đô thị hóa bằng phương pháp viễn thám và GIS, trường hợp khu vực thành phố Hồ Chí Minh".

Chủ trì phiên họp là PGS. TS. Nguyễn Văn Phước, chủ tịch Hội đồng.

Ba phản biện của luận án tiến sĩ là PGS. TS. Phạm Văn Cự, PGS. TS Nguyễn Ngọc Thạch và PGS. TS. Trần Vĩnh Phước.

Hội đồng có sự tham gia của hai ủy viên là PGS. TS. Hoàng Thái Lan và TS. Hồ Đình Duẩn cùng thư ký hội đồng là PGS. TSKH. Bùi Tá Long.

Buổi bảo vệ đã diễn ra long trọng tại Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên với sự có mặt của đông đảo cán bộ khoa học trong và ngoài Viện.

Toàn thể hội đồng chấm luận án (7/7) đã đánh giá luận án hội đủ các điều kiện cần thiết đối với luận án tiến sĩ, và tác giả luận án xứng đáng được cấp bằng tiến sĩ kỹ thuật.

Toàn văn luận án có thể xem tại Thư viện Viện Môi trường và Tài nguyên.

No comments:

Post a Comment