2011/08/05

Lịch thi đợt 2 Học kỳ II năm học 2010 - 2011

Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi đợt 2 học kỳ II năm học 2010-2011 như sau:

Hình thức thi: Viết

STT Môn thi Ngày, giờ thi Phòng thi
1 Hóa học kỹ thuật Môi trường 18h15 (T5), ngày 11/8/2011 PH03
2 Công nghệ tái sử dụng nước 08h30 (T7), ngày 13/8/2011 PH04
3 Quản lý Môi trường đô thị và khu công nghiệp 08h30 (T7), ngày 13/8/2011 PH03

No comments:

Post a Comment